Oddział Neonatologiczny

Ordynator

  • lek. med Małgorzata Gołąb
    Specjalista Neonatolog

Na oddziale Noworodkowym Szpitala w Jędrzejowie matki przebywają razem z dziećmi w systemie "rooming-on", co umożliwia stały, bliski kontakt oraz karmienie "na żądanie". Matki dzieci urodzonych przedwcześnie przebywają w Oddziale do czasu wypisu dziecka. Realizowane są programy "Promocja Karmienia Piersią" oraz "Dziesięciu Kroków Do Udanego Karmienia". Bezpośrednio po porodzie noworodek ma kontakt z matką "skóra do skóry" i przystawiany jest do piersi. Piersią karmione są noworodki po porodach naturalnych, cięciach cesarskich oraz wcześniaki. Na salach matek codziennie realizowane są pogadanki dotyczące korzyści wynikających z karmienia piersią oraz nauka prawidłowej techniki karmienia. Informacje dotyczące karmienia piersią, składu mleka kobiecego i jego wpływu na rozwijający się organizm dziecka, przekazywane są również w formie ulotek, biuletynów oraz nagrań. Kontynuacja opieki nad dzieckiem prowadzona jest w Poradni Neonatologicznej wdług programu "Decydujący czas". Dysponujemy nowoczesnym sprzętem medycznym, m.in.:

  • Aparaty CPAP służące do wspomagania oddechu noworodka
  • Stanowisko resuscytacyjne - Aparat do badań przesiewowych słuchu noworodków, który umożliwia wczesne wykrycie wad słuchu i ich leczenie, co jest warunkiem prawidłowego rozwoju mowy.

 

KREW PĘPOWINOWA - INFORMACJE DLA RODZĄCYCH

 

Lekarze pracujący na Oddziale posiadają specjalizację z pediatrii i neonatologii, co umożliwia prowadzenie profilaktyki leczenia według najnowszych standardów medycznych. Opiekę nad noworodkiem sprawują wykwalifikowane pielęgniarki z dużym doświadczeniem.

 

Przydatne linki: