Kontakt

Kontakt

Kontakt

Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o.o.
ul. Mało­goska 25, 28 – 300 Jędrzejów

Cen­trala automaty­czna:

tel: (41) 386 14 91
tel: (41) 386 14 92
tel: (41) 386 14 93
tel: (41) 386 18 81
tel: (41) 386 18 82
sekretariat@szpital-jedrzejow.pl

Jak do nas trafić?

Wykaz numerów

Dyrekcja

Prezes Zarządu Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego Artmedik sp. z o.o.
Maciej Wró­bel
tel. (41) 386 11 54

Dyrek­tor Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego Artmedik sp. z o.o.
Arkadiusz Straszak

Z-CA Dyrek­tora ds. Medy­cznych
dr nauk med. Walde­mar Michal­czak
tel.: (41) 388−28−55

Naczelna Pielęg­niarka
mgr Halina Gajos
tel.: (41) 388−28−60

Dyrek­tor Finan­sowy
Monika Łabuz-Suwała
(41) 386 11 54 

Rejestracja Specjalistyczna

Rejes­tracja Porad­nia Neonatologiczna
(41388 28 29

Rejes­tracja Pozostałe Porad­nie Specjalistyczne
(41388 28 19

Statystyka Medy­czna (wyp­isy)
(41388 28 53

Rejes­tracja Pra­cow­nia TK, RTG, USG
661−616−021, (41) 388 28 39

Rejes­tracja Porad­nia Chirur­giczna i Ortopedyczna
(41) 388 28 90

Rejes­tracja Porad­nia Chorób Płuc
(41) 388 28 57

Rejes­tracja Pra­cow­nia Gas­troskopii i Kolonoskopii
(41) 388 28 41

Aparaty Wrzutowe

 

Chirur­gia (041801 81 51
Położnictwo  (041801 81 20
Wewnętrzny (041801 81 48
Dziecięcy (041801 81 50
Izba przyjęć (041801 81 52

Oddzialy szpitalne

 

SOR  (41) 386 17 21
Dziecięcy  (41) 3865592
Wewnętrzny (41) 3865062
Chirurgia (41) 3864248
Ginekologiczno-​Położniczy (41) 3862183
Ortopedyczny (41)3882810
Neonatologiczny  (41)3882830
Hospicjum Stacjonarne (41)3882808
Apteka Szpitalna (41)3866479

Administracja

Sekretariat 41 386 11 54
Admin­is­tracja  41 386 23 18;
Dział Organizacyjno-​Prawny Kadr i Płac 41 388 28 04