Hospicjum Stacjonarne

Hospicjum Stacjonarne, to wydzielony specjalistycznie przygotowany do spełniania swojej roli oddział lecznictwa stacjonarnego, w którym pracuje zespół terapeutyczny, posiadający kwalifikacje do pełnienia opieki z zakresu medycyny paliatywnej.

W hospicjum  stacjonarnym udzielane są świadczenia pacjentom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia – prowadzi się opiekę dla pacjentów onkologicznych w terminalnym okresie choroby nowotworowej

Działalność hospicjum obejmuje:

 • zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych,
 • łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych,
 • wspomaganie rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.

Celem opieki paliatywnej, a zatem działalności hospicjum, jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.

Opiekę paliatywną w Hospicjum sprawuje profesjonalny interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, psycholog, rehabilitant, duchowny i personel pomocniczy.

Kadra

Ordynator

 • Lek. Med. Mariusz Zieliński
  Specjalista Medycyny Paliatywnej

Lekarze

 • Lek. Med. Sławomir Robak
 • Lek. Med. Iwona Zmarzły-Prokop
  Specjalista Medycyny Rodzinnej

Przyjęcie do Hospicjum

Hospicjum stacjonarne obejmuje swoją opieką pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi i nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu, określonymi przepisami prawa – zgodnie z wykazem, będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

 • wymagane jest skierowanie do szpitala  od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny, specjalista, lekarz z oddziału szpitalnego)
 • warunkiem objęcia opieką  przez hospicjum stacjonarne jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego
 • ostateczną decyzję o objęciu pacjenta leczeniem w hospicjum stacjonarnym podejmuje lekarz hospicjum

Rejestracja pacjentów codziennie 8-15

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie,
 • zgoda na objęcie opieką w Hospicjum,
 • dowód osobisty, 
 • dokument ubezpieczenia,
 • dokumentacja medyczna dotychczasowego leczenia choroby

Druk skierowania, zgody na objęcie leczeniem, wykaz jednostek chorobowych – są do pobrania ze strony internetowej szpitala, lub do odbioru w hospicjum.

Do pobrania: