Hospicjum Stacjonarne

Oddział Neonatologiczny Szpitala Specjalistycznego Artmedik Sp. z o.o.

Hospicjum stacjonarne
Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie

O oddziale

O hospicjum

Hospicjum Stacjonarne, to wydzielony specjalistycznie przygotowany do spełniania swojej roli oddział lecznictwa stacjonarnego, w którym pracuje zespół terapeutyczny, posiadający kwalifikacje do pełnienia opieki z zakresu medycyny paliatywnej.

W Hospicjum  Stacjonarnym udzielane są świadczenia pacjentom cierpiącym na nieuleczalne, postępujące schorzenia. Opieką objęci są pacjenci onkologiczni w terminalnym okresach choroby oraz innych przewlekłych schorzeniach.

 

Wyposażenie oddziału

Działalność hospicjum obejmuje:

 • zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych,
 • łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych,
 • wspomaganie rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.

Celem opieki paliatywnej, a zatem działalności hospicjum, jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.

Opiekę paliatywną w Hospicjum sprawuje profesjonalny interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą: lekarze, pielęgniarki, psycholog, rehabilitant, duchowny i personel pomocniczy.

O szpitalu

 Przyjęcie do Hospicjum

Hospicjum stacjonarne obejmuje swoją opieką pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi i nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu, określonymi przepisami prawa – zgodnie z wykazem, będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

 • wymagane jest skierowanie do szpitala  od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny, specjalista, lekarz z oddziału szpitalnego)
 • warunkiem objęcia opieką  przez hospicjum stacjonarne jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego
 • ostateczną decyzję o objęciu pacjenta leczeniem w hospicjum stacjonarnym podejmuje lekarz hospicjum

Informacje dodatkowe

Wymagane dokumenty

 • skierowanie,
 • zgoda na objęcie opieką w Hospicjum,
 • dowód osobisty, 
 • dokument ubezpieczenia,
 • dokumentacja medyczna dotychczasowego leczenia choroby

Druk skierowania, zgody na objęcie leczeniem, wykaz jednostek chorobowych – są do pobrania ze strony internetowej szpitala, lub do odbioru w hospicjum.

Kadra

 

Ordynator Hospicjum Stacjonarnego

 • Dr n. med. Mariusz Zieliński
  Specjalista Medycyny Paliatywnej

Lekarze

 • Lek. Sławomir Robak
 • Lek. Izabela Zmarzły-Prokop
  Specjalista Medycyny Rodzinnej
 • Lek. Artur Krochmal
  Specjalista Ortopedii

Pielęgniarka koordynująca

 • mgr Marzena Skrobot

Kontakt

Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o.o.

ul. Mało­goska 25, 28 – 300 Jędrze­jów

tel.: +48 41 386 14 91

e-mail: sekretariat@szpital-jedrzejow.pl

Kontakt

Telefon - 41 38 82 805

Rejestracja pacjentów codziennie od 8 do 15.