Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Specjalistycznego Artmedik Sp. z o.o.

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie

O oddziale

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) ratuje życie pacjentów, których zdrowie nagle się pogorszyło lub ulegli wypadkowi co przekłada się na bezpośrednie zagrożenie ich życia. To właśnie to jest priorytetową działalnością SOR-u i jego wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej oraz wyspecjalizowanemu wyposażeniu z jakiego korzysta personel.

To tu dokonywana jest kwalifikacja chorych oraz ich wstępna segregacja medyczna. Nasi lekarze wykonywają szereg czynności stabilizujących funkcje życiowe pacjenta oraz ustalają dalszy kierunek postępowania w jego leczeniu.

 • przeprowadzana jest wstępną diagnostyka
 • zapada decyzja o podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • zapewniony jest w razie konieczności niezwłoczny transport sanitarny do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego innych świadczeń opieki zdrowotnej.

O oddziale

Zasady segregacji pacjentów

Po zgłoszeniu się pacjenta na SOR, kwalifikacja pacjentów następuje według kolejnych kategorii:

 • Czerwona – pacjenci wymagający natychmiastowego kontaktu z lekarzem – przypadki wymagające natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych, będący w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, w szczególności tacy jak: z urazem wielonarządowym, po upadku z wysokości, nieprzytomni, we wstrząsie (różnego rodzaju), z drgawkami, z niedrożnością dróg oddechowych, z zatrzymaniem akcji serca lub zaburzeniami rytmu serca bezpośrednio zagrażające życiu pacjenta, z urazami głowy i zaburzeniami świadomości, z oparzeniami (twarzy, szyi, krocza, pośladków, dróg oddechowych), po urazach drążących (głowy, szyi, klatki piersiowej, tułowia), w hipotermii głębokiej (poniżej 30°C);
 • Pomarańczowa – pacjenci wymagający bardzo pilnej pomocy, mieszczący się pomiędzy kategorią czerwoną a żółtą - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
 •  Żółta – pacjenci wymagający pomocy pilnej, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut – przypadki pacjentów stabilnych hemodynamicznie i oddechowo, wymagający rozszerzonej diagnostyki i leczenia, w szczególności pacjenci tacy jak: z lekką dusznością bez zaburzeń saturacji, z gorączką do 38o C, z bólami o różnym umiejscowieniu, bez zaburzeń wegetatywnych, z pojedynczymi złamaniami, ze średnim lub lekkim odwodnieniem, z odmrożeniami, w hipotermii umiarkowanej (31-35°C), z połkniętym ciałem obcym bez cech duszności czy krztuszenia się w wywiadzie;
 • Zielona – pacjenci nie wymagając pomocy pilnej, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut – przypadki pacjentów wydolnych krążeniowo i oddechowo, wymagających podstawowej diagnostyki, którą można zapewnić także w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności pacjenci: z drobnymi urazami, z kaszlem, bez cech duszności, z objawami infekcji dróg moczowych, oddechowych, z temperaturą ciała poniżej 38o C, z bólem ucha, z objawami zapalenia spojówek, z wywiadem przewlekłych dolegliwości bólowych głowy lub brzucha (bez cech zaostrzenia dolegliwości), z przewlekłymi zmianami alergicznymi skóry (bez cech zaostrzenia dolegliwości);
 • Niebieska - pacjent nie wymagający diagnostyki i leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Zasady kierowania do POZ:

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane z SOR do miejsc udzielania świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jeżeli ich stan zdrowia na to pozwala, a zaopatrzenie tych pacjentów w ramach SOR prowadziłoby do opóźnienia w dostępie do lekarza pacjentów przydzielonych do kategorii: czerwonej, pomarańczowej, żółtej ponad terminy określone w zasadach segregacji medycznej.

Wyposażenie oddziału

Maksymalny czas do podjęcia w/w decyzji przez lekarza dyżurnego:

 1. Pobyt pacjenta w SOR nie powinien przekraczać 6-12 godzin. Po tym okresie, o ile istnieją ku temu wskazania, należy przyjąć pacjenta do odpowiedniego Oddziału Szpitala lub skierować do innego zakładu leczniczego;
 2. W przypadku, gdy pacjent znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przebywa na SOR, ocena stanu klinicznego dokonywana jest nie rzadziej niż co 90 minut, a jej wyniki są odnotowywane w dokumentacji medyczne. Jeżeli pacjent przebywa na SOR ponad 6 godzin i nie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia życia, należy przystąpić do monitorowania jego parametrów życiowych nie rzadziej niż co 2 godziny, a wynik kontroli odnotowywać w dokumentacji medycznej.

O szpitalu

 

Informacje dodatkowe

Kadra

 

Kierownik

 • Lek. Andrzej Dudek
  Specjalista Chirurgii

Lekarze

 • Lek. Krzysztof Kitliński 
  Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Medycyny Rodzinnej
 • Lek. Władysław Sędek
  Specjalista Chirurgii
 • Lek. Anna Molenda
  Specjalista Chirurgii
 • Lek. Henryk Orzechowski
  Specjalista Chirurgii
 • Lek. Artur Krochmal
  Specjalista Ortopedii i Traumatologii

Lekarze rezydenci

 • Lek. Joanna Kosno
 • Lek. Jakub Gumula

Aktualności i komunikaty

Galeria Oddziału

Kontakt

Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o.o.

ul. Mało­goska 25, 28 – 300 Jędrze­jów

tel.: +48 41 386 14 91

e-mail: sekretariat@szpital-jedrzejow.pl

Kontakt