Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie

28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 25

Telefon: (041) 386-17-21

Regulamin organizacyjny SOR

Istotne Informacje

Kadra

Kierownik

 • dr Andrzej Dudek
  Specjalista Chirurgii

Lekarze

 • Lek. med. Krzysztof Kitliński
  Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Lek. med. Władysław Sędek
  Specjalista Chirurgii
 • Lek. med. Anna Molenda
  Specjalista Chirurgii
 • Lek. med. Anna Jończyk
  Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Lek. med. Joanna Kosno
  Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Lek. med. Jakub Gumula
  W trakcie Specjalizacji
 • Lek. med. Henryk Orzechowski
  Specjalista Chirurgii
 • Lek. med. Artur Krochmal
  Specjalista Ortopedii i Traumatologii

 

Zasady segregacji pacjentów

Po zgłoszeniu się pacjenta na SOR, kwalifikacja pacjentów następuje według kolejnych kategorii:

 1. Czerwona – pacjenci wymagający natychmiastowego kontaktu z lekarzem – przypadki wymagające natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych, będący w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, w szczególności tacy jak: z urazem wielonarządowym, po upadku z wysokości, nieprzytomni, we wstrząsie (różnego rodzaju), z drgawkami, z niedrożnością dróg oddechowych, z zatrzymaniem akcji serca lub zaburzeniami rytmu serca bezpośrednio zagrażające życiu pacjenta, z urazami głowy i zaburzeniami świadomości, z oparzeniami (twarzy, szyi, krocza, pośladków, dróg oddechowych), po urazach drążących (głowy, szyi, klatki piersiowej, tułowia), w hipotermii głębokiej (poniżej 30°C);
 2. Pomarańczowa – pacjenci wymagający bardzo pilnej pomocy, mieszczący się pomiędzy kategorią czerwoną a żółtą - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
 3.  Żółta – pacjenci wymagający pomocy pilnej, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut – przypadki pacjentów stabilnych hemodynamicznie i oddechowo, wymagający rozszerzonej diagnostyki i leczenia, w szczególności pacjenci tacy jak: z lekką dusznością bez zaburzeń saturacji, z gorączką do 38o C, z bólami o różnym umiejscowieniu, bez zaburzeń wegetatywnych, z pojedynczymi złamaniami, ze średnim lub lekkim odwodnieniem, z odmrożeniami, w hipotermii umiarkowanej (31-35°C), z połkniętym ciałem obcym bez cech duszności czy krztuszenia się w wywiadzie;
 4. Zielona – pacjenci nie wymagając pomocy pilnej, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut – przypadki pacjentów wydolnych krążeniowo i oddechowo, wymagających podstawowej diagnostyki, którą można zapewnić także w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności pacjenci: z drobnymi urazami, z kaszlem, bez cech duszności, z objawami infekcji dróg moczowych, oddechowych, z temperaturą ciała poniżej 38o C, z bólem ucha, z objawami zapalenia spojówek, z wywiadem przewlekłych dolegliwości bólowych głowy lub brzucha (bez cech zaostrzenia dolegliwości), z przewlekłymi zmianami alergicznymi skóry (bez cech zaostrzenia dolegliwości);
 5. Niebieska - pacjent nie wymagający diagnostyki i leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut 

Maksymalny czas do podjęcia w/w decyzji przez lekarza dyżurnego:

 1. Pobyt pacjenta w SOR nie powinien przekraczać 6-12 godzin. Po tym okresie, o ile istnieją ku temu wskazania, należy przyjąć pacjenta do odpowiedniego Oddziału Szpitala lub skierować do innego zakładu leczniczego;
 2. W przypadku, gdy pacjent znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przebywa na SOR, ocena stanu klinicznego dokonywana jest nie rzadziej niż co 90 minut, a jej wyniki są odnotowywane w dokumentacji medyczne. Jeżeli pacjent przebywa na SOR ponad 6 godzin i nie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia życia, należy przystąpić do monitorowania jego parametrów życiowych nie rzadziej niż co 2 godziny, a wynik kontroli odnotowywać w dokumentacji medycznej.

Zasady kierowania do POZ:

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane z SOR do miejsc udzielania świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jeżeli ich stan zdrowia na to pozwala, a zaopatrzenie tych pacjentów w ramach SOR prowadziłoby do opóźnienia w dostępie do lekarza pacjentów przydzielonych do kategorii: czerwonej, pomarańczowej, żółtej ponad terminy określone w zasadach segregacji medycznej.