Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Szpitala Specjalistycznego Artmedik Sp. z o.o.

Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o.o.

Oddział Chirurgiczny
Szpitala Specjalistycznego Artmedik Sp. z o.o.

O szpitalu

Zakres działalności Oddziału Chirurgicznego
obejmuje diagnostykę oraz leczenie zachowawcze i operacyjne:

 • chorób przewodu pokarmowego w tym nowotworów przewodu pokarmowego
 • przepuklin pachwiny i ściany jamy brzusznej z użyciem różnego rodzaju siatek syntetycznych
 • nowotworów skóry
 • schorzeń i skutków urazów rąk (nerwów i ścięgien) - również w ramach Europejskiego Centrum Chirurgii Ręki
 • chorób naczyń tętniczych i żylnych
 • urazów i ran przewlekłych w tym zespołu stopy cukrzycowej.

 

W leczeniu operacyjnym wykorzystujemy metody tradycyjne jak również metody tzw. małoinwazyjne (laparoskopowe). Metody małoinwazyjne minimalizują uraz operacyjny i zmniejszają ból pooperacyjny oraz ryzyko zakażenia rany operacyjnej. Skracają czas pobytu w szpitalu do kilku dni. Skróceniu ulega również czas powrotu do pełnego zdrowia oraz normalnej aktywności fizycznej.

W chirurgii małoinwazyjnej wykorzystujemy nowoczesne zestawy laparoskopowe i diatermię z koagulacją argonową oraz narzędzia typu BiClamp i Bisect.

Dużą uwagę przywiązujemy do rozwoju endoskopowych metod w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego. 

Oprócz standardowo wykonywanej gastroskopii i kolonoskopii wykonujemy również endoskopowe usuwanie polipów żołądka i jelita grubego, tamowania krwawień z żołądka i dwunastnicy oraz żylaków przełyku. 

Przeprowadzamy zabiegi endoskopowe usuwania kamieni z dróg żółciowych oraz protezowania przewodów żółciowych (ERCP).

Do diagnostyki używamy wysokiej klasy aparatów obrazowych rezonansu magnetycznegotomografii komputerowej (z opcją angio TK) oraz aparatów USG (z opcją Doppler).

Aktualnie pacjenci przebywają w salach 2, 3 i 4 osobowych. W ciągu najbliższych miesięcy zostanie uruchomiony nowy Oddział zapewniający chorym najwyższe standardy w salach 1, 2 lub 3 osobowych z oddzielanymi węzłami sanitarnymi. Chorzy po dużych zabiegach operacyjnych przebywają na sali intensywnego nadzoru z osobną opieką pielęgniarską.

W zwalczaniu bólu pooperacyjnego, we współpracy z anestezjologami, stosujemy zalecenia Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu dające pacjentowi komfort w okresie pooperacyjnym. 

Pacjenci po wypisaniu z Oddziału mają zapewnioną ciągłość leczenia ambulatoryjnego w Poradni Chirurgicznej.

Oddział posiada akredytację do szkolenia kadry lekarskiej i pielęgniarskiej zarówno w zakresie staży chirurgicznych jak również etatu rezydenckiego.

Zdjęcie zespołu

Zespół Oddziału Chirurgicznego Specjalistycznego Szpitala Artmedik Sp. z o. o.

Kadra

Zespół chirurgów składa się z doświadczonych lekarzy sprawujących opiekę nad chorymi zarówno na oddziale jak i w Poradni Chirurgicznej.

 

Ordynator

 • Lek. Jerzy Prawda
  specjalista chirurg

Zastępca Ordynatora

 • Lek. Andrzej Hatny
  specjalista chirurg

Lekarze

 • Lek. Waldemar Kwiecień
  specjalista chirurg
 • Lek. Maciej Pelikajnien
  specjalista chirurg
 • Lek. Marek Żmuda
  specjalista chirurgii
 • Lek. Paweł Zejler
  specjalista chirurg,
  specjalista chirurgii ręki (FESSH)
 • Lek. Andrzej Gil
  specjalista chorób wewnętrznych,
  certyfikat PTG-E - diagnostyka i zabiegi endoskopowe.

Zespół Lekarski Oddziału Chirurgii w Szpitalu Specjalistycznym Artmedik Sp. z o.o.

 

Opiekę nad chorymi sprawuje doświadczona kadra pielęgniarska oraz współpracujący rehabilitanci, dietetyk i psycholog.

 

Pielęgniarka Koordynująca Oddziału

 • mgr piel. Agnieszka Madej
  specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Sprawy administracyjne

Zespół Pielęgniarski Oddziału Chirurgii w Szpitalu Specjalistycznym Artmedik Sp. z o.o.

zdjecia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Kontakt

Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o.o.

ul. Mało­goska 25, 28 – 300 Jędrze­jów

tel.: +48 41 386 14 91

e-mail: sekretariat@szpital-jedrzejow.pl