Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział liczy 40 łóżek, w ramach Oddziału funkcjonuje 3 łóżkowy pododdział Intensywnej Opieki Internistycznej, gdzie leczymy m.in. ciężkie stany chorób wewnętrznych, w tym zawały serca.

Oddział wyposażony jest w aparaturę zgodną z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Posiadamy pracownie diagnostyczne wyposażone w Echokardiograf, Holtera, próbę wysiłkową.

Oddział współpracuje ze Świętokrzyskim Centrum Kardiologii i Onkologii w Kielcach oraz Kliniką Kardiologii CMUJ w Krakowie. Jesteśmy akredytowanym oddziałem w zakresie przeprowadzania lekarskich staży specjalizacyjnych.

Kontakt

Telefon do Oddziału: (41) 386-50-62.

Kadra

Ordynator

 • Lek. Mirosław Sędek
  Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Diabetologii

Lekarze specjaliści

 • Dr n. med. Waldemar Michalczak
  Specjalista Chorób Wewnętrznych, Specjalista Diabetologii
 • Lek. Tomasz Jarczyński
  Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Lek. Agnieszka Juśkiewicz-Małkowska
  Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Lek. Maciej Maszkiewicz
 • Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Lek. Dariusz Nowaczek
  Specjalista Chorób Wewnętrznych
 • Dr n. med. Henryka Mierzwa-Ślefarska
  Specjalista Chorób Wewnętrznych

Lekarze rezydenci

 • Lek. Joanna Kosno
 • Lek. Jakub Gumula