Zabiegi oddziału Ortopedyczno-Urazowego

Zabiegi oddziału Ortopedyczno-Urazowego

Zabiegi oddziału Ortopedyczno-Urazowego

Staw biodrowy

Staw biodrowy

 • Endoprotezoplastyka całkowita biodra – zabiegi techniką małoinwazyjną, umożliwiającą szybszy powrót do zdrowia i lepszy wynik funkcjonalny, również z użyciem implantów dobieranych i wykonywanych indywidualnie tzw „custom-made”,
 • Endoprotezoplastyka połowicza (bipolarna) – w przypadkach nienaprawialnych złamań w obrębie biodra,
 • Endoprotezoplastyka rewizyjna biodra – w przypadkach konieczności wymiany endoprotezy,
 • Zabiegi „miniopen” w konflikcie udowo-panewkowym,
 • Leczenie odbarczające w zespole krętarza większego,
 • Leczenie „biodra trzaskającego”,
 • Leczenie złamań w obrębie biodra.

Staw kolanowy

Staw kolanowy

 • Endoprotezoplastyka całkowita kolana, również również z użyciem implantów dobieranych indywidualnie oraz najnowszych implantów o lepszej kinematyce i dających lepszą stabilizację stawu np. Journey BCS (ze stabilizacją zastępującą oba więzadła krzyżowe),
 • Endoprotezoplastyka małoinwazyjna jednoprzedziałowa kolana – u prawie połowy pacjentów wymagających założenia endoprotezy możemy zastosować technikę małoinwazyjną dającą szybszy powrót do zdrowia i lepszy wynik funkcjonalny,
 • Endoprotezoplastyka rewizyjna kolana – w przypadkach konieczności wymiany endoprotezy,
 • Leczenie artroskopowe uszkodzenia łąkotek, chrząstki, więzadeł, niestabilności rzepki,
 • Korekcje osi kończyny – osteotomie podkolanowe HTO i nadkolanowe DFO,
 • Leczenie złamań kości udowej, piszczelowej w obrębie kolana oraz rzepki.

 

Staw skokowy i stopa

Staw skokowy i stopa

 • Leczenie korekcyjne wad stóp w tym palucha koślawego i płaskostopia poprzecznego
 • Leczenie artroskopowe np. konfliktów tkankowych tzw. „zespołu wklinowania”
 • Usztywnienia w obrębie stopy i stawu skokowego
 • Leczenie złamań w obrębie stawu skokowego i stopy

Kręgosłup

Kręgosłup

 • złamania kręgosłupa - stabilizacje, wertebroplastyka, kifoplastyka,
 • kręgozmyki, dyskopatie i zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa - odbarczenie i usztywnienie z dostępu przedniego,
 • kręgozmyki, dyskopatie i zmiany zwyrodnieniowe w odcinku piersiowym i ledźwiowo-krzyżowym kręgosłupa – usunięcie wypadniętego dysku, stabilizacje z dekompresją struktur nerwowych z dostępu tylnego.

Bark

Bark

 • Endoprotezoplastyka barku – połowicza, całkowita i odwrócona, w przypadku nienaprawialnego uszkodzenia stożka rotatorów,
 • Leczenie uszkodzenia stożka rotatorów,
 • Leczenie złamań kości ramiennej i obojczyka

Łokieć

Łokieć

 • Leczenie zmian zwyrodnieniowych i przykurczów stawu,
 • Leczenie tzw. „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”,
 • Leczenie zespołu rowka nerwu łokciowego,
 • Leczenie złamań kości ramiennej, łokciowej i promieniowej w obrębie łokcia.

Ręka

Ręka

 • zespoły uciskowe nerwów obwodowych tj. zespół cieśni kanału nadgarstka i kanału Guyona,  
 • choroba Dupuytrena, 
 • choroba De Quervaina, 
 • palce trzaskające, 
 • wtórne i pierwotne rekonstrukcje ścięgien zginaczy i prostowników,
 • leczenie operacyjne choroby zwyrodnieniowej stawów ręki.

Inne

Inne

 • Biopsje, usunięcie błony maziowej i zmian kostnych (torbiele, wyrośla),
 • Leczenie zaburzeń zrostu złamań,
 • Usunięcie zespoleń kostnych i innych implantów,
 • Leczenie biologiczne z wykorzystaniem komórek macierzystych i czynników wzrostu (PRP).