Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR)

Oddział Chirurgiczny Szpitala Specjalistycznego Artmedik Sp. z o.o.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego (MR)
Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie

O szpitalu

Rezonans Magnetyczny

 

Co to jest rezonans magnetyczny?

To badanie wykorzystujące naturalne właściwości magnetyczne ludzkiego ciała, aby uzyskać obrazy ośrodkowego układu nerwowego, tkanek miękkich i innych narządów wewnętrznych. Jest bezbolesną, nieinwazyjną i bezpieczną techniką diagnostyczną, a przy tym jedną z najdokładniejszych technik obrazowych. Pokazuje różnice pomiędzy tkankami a narządami oraz umożliwia wykonywanie przekrojów w dowolnej płaszczyźnie. W badaniu nie jest wykorzystywane promieniowanie rentgenowskie, a zatem skierowanie wymagane jest jedynie w przypadku badań refundowanych przez NFZ.

Jak wygląda badanie MR?

 • Badanie wykonywane jest pozycji leżącej, najczęściej na plecach,
 • W trakcie badania należy pozostać nieruchomo
 • Badanie trwa od 15 do 90 minut
 • Badanie jest bezbolesne, a po badaniu można wrócić do codziennych czynności
Cennik RM
 

Rezonans magnetyczny 1,5T OPTIMA 360 ADV16. Producent: GE

Przeciwwskazania

Bezwzględne!

Metalowe ciała obce w ciele pacjenta (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych, płytki ortopedyczne itp.) elektrostymulator serca, implanty wewnątrzuszne, niektóre klamry chirurgiczne, klipsy metalowe, wszczepione pompy insulinowe, ciąża (I trymestr)

Względne!

Ciążą ( II i III trymestr ), magnetycze implanty trwale związane z układem kostnym, klaustrofobia, rozległe tatuaże w miejscu poddanym badaniu, a także pompa insulinowa, która musi zostać odłączona na czas badania.

Jak przygotować się do badania?

Ankieta dla kobiet Ankieta dla mężczyzn

Jakie badania wykonujemy metodą rezonansu magnetycznego?

 
 • kręgosłup: diagnostyka bólów kręgosłupa (wszystkie odcinki kręgosłupa), ocena mięśni, więzadeł, a ponadto ocena schorzeń samych kręgów (stany zapalne, guzy, przerzuty, zmiany zwyrodnieniowe)
 • głowa: diagnostyka bólów, zawrotów głowy oraz zaburzeń widzenia, obrazowanie mózgowia, badania naczyniowe, diagnostyka zmian ogniskowych i udarów mózgu
 • kończyny i stawy: nieinwazyjna ocena stawów kolanowych, ramiennych, łokciowych, biodrowych, stawów stopy i ręki, ocena powierzchni stawowych, więzadeł, ilości płynu wewnątrzstawowego, zmian zapalnych, zwyrodnieniowych, nowotworowych w obrębie struktur kostnych
 • jama brzuszna: narządy miąższowe jamy brzusznej: wątroba, śledziona, nerki oraz ocena dróg żółciowych i naczyń krwionośnych
 • miednica mała: macica, szyjka macicy, jajniki, gruczoł krokowy, odbytnica
 • serce: ocena morfologii mięśnia sercowego, wad wrodzonych i nabytych serca, diagnostyka procesów zapalnych mięśnia sercowego, zmian niedokrwiennych w przebiegu choroby wieńcowej, kardiomiopatii

Pracownia diagnostyki obrazowej wykonuje badania płatne oraz bezpłatne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Uwaga! Aby wykonać bezpłatne badanie w ramach NFZ konieczne jest skierowanie!

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia.

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • Dawkomierzy, odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
 • Pomiaru osłon stałych gabinetów rentgenowskich

 

Kierownik jednostki organizacyjnej dokonał oceny ryzyka narażenia na promieniowanie i wprowadził limity użytkowe dawek:

- dla pracowników  bezpośrednio realizujących radiologiczne procedury – 6 mSv/rok

- dla osób z ogółu ludności – 1 mSv/rok

 

Na podstawie prowadzonej dozymetrii na terenie jednostki nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

 

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Kadra

Dział Diagnostyki Obrazowej składa się z doświadczonego zespołu, który wzajemnie się uzupełnia w prowadzonych czynnościach medycznych i do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie poświęcając mu tyle czasu ile potrzebuje aby spokojnie i bez zbędnego stresu przebył wszystkie etapy badania rezonansem magnetycznym.

Dyrektor ds. Diagnostyki Obrazowej

 • Marian Pytlewski

Kierownik pracowni MR, TK, USG oraz RTG

 • Lek. Edyta Dąbkowska
  Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Lekarze

 • Lek. Piotr Kowal
  Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 • Lek. Agnieszka Mazanowska - Soja
  Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej

 • mgr Emilia Gościniewicz

Koordynator ds. medycznych/pielęgniarka

 • mgr Jolanta Kucharska

Kontakt

Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o.o.

ul. Mało­goska 25, 28 – 300 Jędrze­jów

tel.: +48 41 386 14 91

e-mail: sekretariat@szpital-jedrzejow.pl

Rejestracja