Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu na wynajęcie laboratorium biomechanicznego wraz z działem rehabilitacji