Plan połączenia spółek Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o.o. oraz ComplexRTG Sp. z o.o.

{[description]}

Plan połączenia spółek Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o.o. oraz ComplexRTG Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, Szpital Specjalistyczny Artmedik Spółka z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie udostępnia poniżej bezpłatnie do publicznej wiadomości skany dokumentów stanowiące plan połączenia oraz załączniki do planu połączenia, dotyczące planowanego połączenia:
1) Szpital Specjalistyczny Artmedik Spółka z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, nr KRS 0000782811, jako spółki przejmującej,
2) COMPLEX RTG Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, nr KRS 0000596443, jako spółki przejmowanej,

W celu otwarcia stosownego dokumentu należy „kliknąć” odpowiedni link poniżej: 

Plan połączenia spółek

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6Placówka:
szpital jędrzejów