NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY OD DNIA 1 MARCA 2018 R.

{[description]}

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY OD DNIA 1 MARCA 2018 R.

Świadczenia gwarantowane nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, począwszy od dnia
1 marca 2018 r. Artmedik Sp. z o. o. będzie realizować we własnym zakresie tj. bez udziału podwykonawcy Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Artmedik Sp. z o. o.

ul. Małogoska 25; 28-300 Jędrzejów

telefon 41 388 28 19

Poradnia realizuje:

1. Świadczenia gwarantowane nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych obejmujące: poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie, świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji, świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą lekarską, o której mowa powyżej.

Adres miejsca udzielania świadczeń: Jędrzejów ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów

telefonu kontaktowy dla Świadczeniobiorców: 41 388 28 19

2. Świadczenia gwarantowane nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy obejmujący: poradę lekarską udzielaną w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, w tym świadczenia zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji, świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą lekarską, o której mowa powyżej.

telefonu kontaktowy dla Świadczeniobiorców: 41 388 28 19