Cennik RTG

Cennik RTG - badań laboratoryjnych pacjenta prywatnego

Cennik RTG badań laboratoryjnych pacjenta prywatnego

RTG

Lp Nazwa badania Cena
1 Zdjęcie kręgosłupa piersiowego ap i boczne 70.00 zł
2 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego ap i boczne 70.00 zł
3 Zdjęcie kości krzyżowo ogonowej boczne 50.00 zł
4 Zdjęcie kości krzyżowo ogonowej ap i boczne 70.00 zł
5 Zdjęcie żeber ap i skośne 60.00 zł
6 Zdjęcie żeber skośne 50.00 zł
7  Zdjęcie mostka skos+ bok 70.00 zł
8  Zdjęcie mostka bok 60.00 zł
9  Zdjęcie obojczyka ap 50.00 zł
10  Zdjęcie stawu barkowego ap + transtorakalne 60.00 zł
11  Zdjęcie stawu barkowego osiowe 60.00 zł
12  Zdjęcie łopatki- ap 60.00 zł
13  Zdjęcie łopatki boczne 60.00 zł
14  Zdjęcie łopatki boczne i ap 60.00 zł
15  Zdjęcie kości ramienne ap i boczne 60.00 zł
16  Zdjęcie stawu łokciowego ap i boczne 60.00 zł
17  Zdjęcie stawu łokciowego ap i boczne (oba stawy) 70.00 zł
18  Zdjęcie przedramienia ap+boczne 60.00 zł
19  Zdjęcie nadgarstka ap+bok 60.00 zł
20  Zdjęcie stopy ap i boczne 60.00 zł
21  Zdjęcie stopy boczne 50.00 zł
22  Zdjęcie stopy ap 50.00 zł
23  Zdjęcie porównawcze stóp ap 60.00 zł
24  Zdjęcie porównawcze stóp ap i boczne 70.00 zł
25  Zdjęcie ręki ap i boczne/cytra 60.00 zł
26  Zdjęcie reki i nadgarstka ap wiek kostny 70.00 zł
27  Zdjęcie palca dłoni ap+bok 50.00 zł
28  Zdjęcie kości udowej ap i boczne 60.00 zł
29  Zdjęcie stawu kolanowego ap +bok 60.00 zł
30  Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych ap i boczne (oba stawy) 70.00 zł
31  Zdjęcie kości podudzia ap i boczne 60.00 zł
32  Zdjęcie stawu skokowego ap i boczne 60.00 zł
33  Zdjęcie stawu skokowego ze stopą ap i boczne 70.00 zł
34  Zdjęcie kości piętowej boczne 50.00 zł
35  Zdjęcie kości piętowej oś+bok 50.00 zł
36  Zdjęcie obu kości piętowych boczne 60.00 zł
37  Zdjęcie rzepki bok+oś 60.00 zł
38  Zdjęcie rzepki osiowe 50.00 zł
39  Zdjęcie klatki piersiowej ap (pa) lub bok 50.00 zł
40  Zdjęcie klatki piersiowej ap (pa) i boczne 60.00 zł
41  Zdjęcie klatki piersiowej ap i boczne bez barytu 60.00 zł
42  Zdjęcie klatki piersiowej ap i boczne z barytem 70.00 zł
43  Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej ap (pa) 50.00 zł
44  Zdjęcie czaszki ap i boczne 60.00 zł
45  Zdjęcie czaszki ap 50.00 zł
46  Zdjęcie czaszki boczne 50.00 zł
47  Zdjęcie siodełka tureckiego 50.00 zł
48  Zdjęcie oczodołów 50.00 zł
49  Zdjęcie zatok ap 50.00 zł
50  Zdjęcie żuchwy ap 60.00 zł
51  Zdjęcie żuchwy + skos 70.00 zł
52  Zdjęcie stawów żuchwowych przy zamkniętych i otwartych ustach 80.00 zł
53  Zdjęcie łuku jarzmowego 50.00 zł
54  Zdjęcie kości nosowej 50.00 zł
55  Zdjęcie kości skroniowej wg schuellera 60.00 zł
56  Zdjęcie kości skroniowej wg stenversa 60.00 zł
57  Zdjęcie celowe na ząb obrotnika przez otwarte usta 50.00 zł
58  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego ap i boczne 60.00 zł
59  Urografia 190.00 zł
60  Zdjęcie orto 290.00 zł
61  Zdjęcie jamy brzusznej- pasaż jelita 200.00 zł
62  Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych 50.00 zł
63  Zdjęcie stawów biodrowych miednicy 70.00 zł
64  Zdjęcie stawu biodrowego ap i osiowe 60.00 zł
65  Zdjęcie porównawcze obu rak i boczne/cytra 70.00 zł
66  Zdjęcie porównawcze obu rąk ap 50.00 zł
67  Zdjęcie twarzoczaszki ap i boczne 60.00 zł
68  Zdjęcie stawu barkowego ap 50.00 zł
69  Zdjęcie porównawcze obu nadgarstków ap i boczne 60.00 zł
70  Zdjęcie miednicy ze stawami biodrowymi ap 50.00 zł
71  Zdjęcie kości spojenia łonowego 50.00 zł
72  Zdjęcie kości ogonowej ap +bok 60.00 zł 
73  Zdjęcie kości udowej z jednym stawem ap + bok 60.00 zł 
74  Zdjęcie kości podudzia z jednym stawem ap +bok 60.00 zł
75  Zdjęcie palca stopy ap i bocznej/skośne 50.00 zł 
76  Zdjęcie kości krzyżowej (guziczna) 50.00 zł
77  Zdjęcie obojczyka ap i osiowe 70.00 zł
78  Zdjęcie stawu barkowego ap i osiowe 70.00 zł
79  Zdjęcie kręgosłupa th/l w pozycji stojącej ap i boczne 100.00 zł
80  Zdjęcie nadgarstka ap, boczne i skośne 70.00 zł 
81  Zdjęcie nadgarstka ap, boczne i celowane na kość łódeczkowatą 70.00 zł 
82  Zdjęcie stopy ap i skos 60.00 zł 
83  Zdjęcie porównawcze stóp ap i skośne 70.00 zł 
84  Zdjęcie stopy na stojąco ap i bok 60.00 zł
85  Zdjęcie porównawcze stóp na stojąco ap i boczne 70.00 zł 
86  Zdjęcie na stojąco stóp ap, boczne, salzmann i na trzeszczki 100.00 zł
87  Zdjęcie porównawcze rąk ap 50.00 zł
88  Zdjęcie porównawcze obu rak ap i boczne/cytra 60.00 zł
89  Zdjęcie stawu kolanowego na stojąco ap i boczne 60.00 zł 
90  Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych na stojąco ap i boczne 70.00 zł  
91  Zdjęcie stawu kolanowego na stojąco ap, boczne tunelowe i osiowe rzepki 100.00 zł
92  Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych na stojąco ap, bok, tunelowe i osiowe rzepek 110.00 zł
93  Zdjęcie stawu skokowego na stojąco ap i boczne/skośne (na widełki) 60.00 zł
94  Zdjęcie porównawcze obu stawów skokowych ap i boczne / na widełki 70.00 zł 
95  Zdjęcie obu kości piegowatych boczne i skośne 70.00 zł 
96  Zdjęcie porównawcze obu stawów biodrowych ap i osiowe (żabka) 70.00 zł 
97  Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe 60.00 zł 
98  Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe 60.00 zł 
99  Zdjęcie stawu łokciowego ap, boczne i osiowe 60.00 zł 
100  Zdjęcie porównawcze obu stawów łokciowych ap, boczne i osiowe 70.00 zł