18 października - Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

{[description]}

18 października - Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że Powiat Jędrzejowski ponownie włączył się w obchody ogólnoświatowej Kampanii ONZ Przeciwko przestępczości zorganizowanej BLUE HEART oraz ogólnopolskiej Kampanii „Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”  zorganizowanej w br. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ambasadę Brytyjską w Warszawie wraz z partnerami: Policją, Strażą Graniczną i organizacjami pozarządowymi,  która  zwraca uwagę na ryzyko stania się ofiarą pracy przymusowej oraz kładzie nacisk na profilaktykę w sprawie bezpiecznego podejmowania pracy za granicą.   

W ramach IV Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, mając na celu zwiększenie wiedzy i bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu, PCPR we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Policji i Powiatowym Urzędem Pracy zaplanowało przeprowadzenie  działań edukacyjno – profilaktycznych, m.in.:

  • dystrybucję materiałów prewencyjno – edukacyjnych w formie elektronicznej: filmików, scenariuszy zajęć, komiksu „Nie jesteś na sprzedaż” z przeznaczeniem dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i średnich do wykorzystania w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
  • akcję edukacyjno-informacyjną wśród społeczności lokalnej poprzez dystrybucję plakatów i ulotek oraz ogłoszenia w instytucjach, szkołach, służbach oraz na stronach internetowych powiatu, PCPR-u,  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i mediach lokalnych / zamieszczanych nieodpłatnie /, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii, instytucji, w których można uzyskać pomoc, dane kontaktowe do instytucji czuwających nad bezpieczeństwem obywateli: Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne, telefon alarmowy na Policję, numer alarmowy w krajach Unii Europejskiej oraz przydatne strony internetowe ( w tym portalu EURES oraz bezpiecznych agencji pośrednictwa pracy. );
  • dodatkowe bezpłatne dyżury specjalistów: psychologa ( 29.10.2020 r. ) i adwokata (22.10.2020 r.);
  • wspólne dyżury w instytucjach:  KPP, Prokuratura, Sąd Rejonowy, PCPR i PUP– w dniach 22 i 23 października br.
  • udostępnienie wystawy mobilnej poświęconej przeciwdziałaniu handlowi ludźmi placówkom oświatowym, zawierającej historie osób, które padły ofiarą współczesnego niewolnictwa oraz praktyczne wskazówki, jak ustrzec się przed ewentualnym wykorzystaniem, gdzie można szukać pomocy, jakie są możliwości i sposoby obrony, do jakich instytucji można się zwrócić o pomoc.

Ze względu na pandemię zrezygnowano w bieżącym roku z bezpośrednich spotkań informacyjno – edukacyjnych z młodzieżą przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i Urzędu Pracy w Jędrzejowie oraz z emisji pełnometrażowego filmu „Uprowadzona” w reż. Pierre’a Morela.

W  naszym powiecie akcji patronuje Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna.

 Plakat