Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej na parterze.

Kadra

  • Dr Jan Juchacki
    Specjalista chorób płuc
  • Dr Justyna Wójcik
    Specjalista chorób płuc

Kontakt

Tel.: 41 388 28 19
lub 41 388 28 57

Rejestracja (osobiście lub telefonicznie) czynna w godzinach pracy poradni.