Poradnia Domowego Leczenia Tlenem

Zadaniem Zespołu Domowego Leczenia Tlenem jest sprawowanie opieki nad chorymi wymagającymi wspomagania oddechu przy pomocy koncentratora tlenu.

Tlenoterapia polega na korzystaniu przez Pacjenta z urządzeń, które wzbogacają w tlen powietrze do oddychania. W warunkach domowych, z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu, używane są obecnie tzw. koncentratory tlenowe, czyli urządzenia elektryczne które „zagęszczają” tlen z powietrza. Pacjent korzysta z koncentratora zgodnie ze wskazaniami lekarza, zazwyczaj codziennie przez pewną część doby. Jednocześnie Pacjent taki pozostaje pod stałą opieką ośrodka terapii tlenem.

Domowe leczenie tlenem stosowane jest w przewlekłej niewydolności oddechowej a w szczególności:

 • przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP);
 • rozstrzeniu oskrzeli;
 • zwłóknieniu płuc;
 • mukowiscydozie;
 • dysplazji oskrzelowo – płucnej;
 • astmie oskrzelowej.

Podstawą do objęcia opieką przez zespół domowego leczenia tlenem jest skierowanie lekarza specjalisty pulmonologii z Oddziału Chorób Płuc z którym NZOZ Szpital w Jędrzejowie podpisał zasady koordynacji i współpracy.

Specjalizacja

Choroby płuc (leczenie w domu pacjenta)

Zespół zlokalizowany jest w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

Kadra

 • Dr Jan Juchacki
  Specjalista chorób płuc
 • Dr Waldemar Michalczak
  Specjalista chorób wewnętrznych

Kontakt

Tel.: 41 388 28 19 lub 41 388 28 57