Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik - dr Andrzej Dudek

Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie

28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 25

Telefon: (041) 386-17-21

Regulamin organizacyjny SOR

Istotne Informacje