W Poradni Zdrowia Psy­chicznego przyjmują:

 • psy­chi­a­trzy:
  dr Justyna Wol­ska,
  dr Zofia Musiał,
 • psy­cholodzy:
  mgr Ewa Żebrowska,
  mgr Mał­gorzata Wichrowska
 • psy­choter­apeuta:
  mgr Edyta Erbel.
  mgr Urszula Wiączkowska-​Lamczyk


Porad­nia mieści się w budynku Przy­chodni Spec­jal­isty­cznej
Rejes­tracja (oso­biś­cie lub tele­fon­icznie) czynna w godz­i­nach pracy poradni.

Tel. (041) 3861491
3861492
3861493
3861881