Przyj­mują logope­dzi: Kamilla Kędzier­ska oraz Katarzyna Dąbrowska.
Porad­nia mieści się w budynku Przy­chodni Specjalistycznej

Rejes­tracja do poradni w Rejes­tracji Cen­tral­nej - tel. 041 3861491, wew. 219

Har­mono­gram pracy poradni

Kamilla Kędzier­ska Katarzyna Dąbrowska
Poniedziałek 09.3012.30 —–
Wtorek 09.3012.30 12.3018.00
Środa 08.0012.30 14.3018.00
Czwartek —– 08.3017.30
Piątek 08.0012.00 —–