Rejes­tracja do poradni w Rejes­tracji Cen­tral­nej — tele­fon 041 386 14 91 wew. 217.

W poradni przyj­mować będzie lekarz spec­jal­ista kar­di­ologii dziecięcej — dr Wio­letta Korzeluch