Przyj­muje lekarz spec­jal­ista hema­tologii — dr hab. n. med. Andrzej Zduńczyk
Porad­nia mieści się w budynku Przy­chodni Specjalistycznej

Rejes­tracja do poradni w Rejes­tracji Cen­tral­nej

Tel. (041) 3861491
3861492
3861493
3861881

Wewnętrzny: 255