0641 0001 page 001
Tel. (041) 3861491
3861492
3861493
3861881

Wewnętrzny: 210

Porad­nie Der­ma­to­log­iczne w Wojew­ództwie Świętokrzyskim


AGATA KOŁODZIEJCZYK INDY­WID­U­ALNA SPEC­JAL­ISTY­CZNA PRAK­TYKA LEKARSKA SPEC­JAL­ISTA DER­MA­TOLOGWEN­EROLOG

INDY­WID­U­ALNA SPEC­JAL­ISTY­CZNA PRAK­TYKA LEKARSKA LEK.MED. AGATA KOŁODZIEJCZYK
ul. SZKOLNA 22 A, 28500 Kaz­imierza Wielka
Tele­fon do rejes­tracji: 041 352 12 91
Tele­fon: 041 352 12 91


BELLA DERM DR N. MED. HALINA BRODECKAKLECHA
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. KLONOWA 55G, 25553 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: 781999021
Tele­fon: 781999021


CEN­TRUM DIAL­IZASP. Z O.O.
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. SZPI­TALNA 4, 27500 Opatów
Tele­fon do rejes­tracji: 15 86 70 450
Tele­fon: 15 86 70 450


CEN­TRUM MEDY­CZNESPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄ ODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA PRZECZNICA
ul. PRZECZNICA 3, 25513 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: (41) 344 50 86
Tele­fon: (41) 344 50 86


GABI­NET DER­MA­TO­LOG­ICZNY MAŁ­GORZATA BŁASZKIEWICZ-​BREZDEŃ
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. SŁOWACK­IEGO 12A, 27600 San­domierz
Tele­fon do rejes­tracji: 519531572
Tele­fon: 519531572


GRAŻYNA MAZUR-​BAŁDYGAINDY­WID­U­ALNA SPEC­JAL­ISTY­CZNA PRAK­TYKA LEKARSKA

PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNAGRAŻYNA MAZUR-​BAŁDYGA
ul. BATAL­IONÓW CHŁOP­S­KICH 33, 28400 Pińczów
Tele­fon do rejes­tracji: 41 3517303
Tele­fon: 41 3517303


GRAŻYNA PANKOWSKA PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA PROMED
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA PROMED
ul. STE­FANA BATOREGO 11A, 28100 Busko-​Zdrój
Tele­fon do rejes­tracji: 412436081 wew. 21
Tele­fon: 412436081 wew. 21


INDY­WID­U­ALNA SPEC­JAL­ISTY­CZNA PRAK­TYKA LEKARSKA MAŁ­GORZATA WRONA
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA

ul. ARMII KRA­JOWEJ 3, 27600 San­domierz
Tele­fon do rejes­tracji: 502338092
Tele­fon: 502338092


INEZ MAZUREK-​SALWA GABI­NET DER­MA­TO­LOG­ICZNY
GABI­NET DER­MA­TO­LOG­ICZNY
ul. STE­FANA BATOREGO 10, 28100 Busko-​Zdrój
Tele­fon do rejes­tracji: 413501822
Tele­fon: 413501822


KAROL PYRCHLA NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ DER-​MED
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. GÓR­NICZA 3A, 26110 Skarżysko-​Kamienna
Tele­fon do rejes­tracji: 412520245
Tele­fon: 412520245


MEDY­CYNA PRACY & MEDY­CYNA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄ ODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. OLSZEWSKIEGO 2, 25663 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: 041 335 88 13
Tele­fon: 041 345 23 29


MIROSŁAWA WIERZ­CHOSŁAWSKADER­MA­TOLOG
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. OS. NA STOKU 63A, 25437 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: (41) 362 66 95
Tele­fon: (41) 362 66 95


NIEPUB­LICZNY SPEC­JAL­ISTY­CZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ GOMED-​OSTROWIEC SPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ SPÓŁKA KOMANDY­TOWA

PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. POLNA 9F, 27400 Ostrowiec Świę­tokrzyski
Tele­fon do rejes­tracji: 412631188
Tele­fon: 412631188


NIEPUB­LICZNY SPEC­JAL­ISTY­CZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJPULS-​MEDANNA BOGUSZ, AGNIESZKA MUSIELAKSPÓŁKA JAWNA
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul.1 MAJA 55, 26110 Skarżysko-​Kamienna
Tele­fon do rejes­tracji: 41 2514903
Tele­fon: 41 2514903


NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ CEN­TRUM MEDY­CZNEROKITEKSPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄ ODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. ROKITEK 41A, 27600 San­domierz
Tele­fon do rejes­tracji: 0158331183
Tele­fon: 0158331212


NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJCEN­TRUM MEDY­CZNESPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄ ODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. ZAWADA 24, 28230 Połaniec
Tele­fon do rejes­tracji: 015 865 62 99


NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJGAM-​MED
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA W J?DRZE­JOWIE UL KIELECKA 20
ul. KIELECKA 20, 28300 Jędrze­jów
Tele­fon do rejes­tracji: 0413861934


NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJGAM-​MED
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. STAR­O­DOMAS­ZOWSKA 15, 25315 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: 41240 68 74
Tele­fon: 041240 68 74


NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJMED.-STAR” W STARA­CHOW­ICACH
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. RADOM­SKA 35, 27200 Stara­chow­ice
Tele­fon do rejes­tracji: 041 275 64 30
Tele­fon: 041 275 64 30


NIEPUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJPATRONSPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄ ODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNAISKRAKIELCE, UL. JAGIEL­LOŃSKA 76
ul. JAGIEL­LOŃSKA 76B, 25734 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: 413456608
Tele­fon: 413456608


NZOZDER­MA­TOLO­GIA
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. OS. SŁONECZNE 10, 27400 Ostrowiec Świę­tokrzyski
Tele­fon do rejes­tracji: 41 263 05 00
Tele­fon: 41 263 05 00


OBWÓD LECZNICTWA KOLE­JOWEGO SAMODZIELNY PUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ W SKARŻYSKU-​KAMIENNEJ
8. PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. SOKOLA 50, 26110 Skarżysko-​Kamienna
Tele­fon do rejes­tracji: (041) 2784361
Tele­fon: (041) 2784361


PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA BOŻENA WOJ­CIECHOWSKABUR­DZEL
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. DŁUGA 10, 28200 Staszów
Tele­fon do rejes­tracji: (15) 8642895
Tele­fon: (15) 8642895


POWIA­TOWE CEN­TRUM USŁUG MEDY­CZNYCH W KIEL­CACH
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. ŻELAZNA 35, 25014 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: 413470347
Tele­fon: 413470347


SAMODZIELNY PUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SMYKOWIE
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. Smyków 91, 26212 Smyków
Tele­fon do rejes­tracji: (41) 373 90 07
Tele­fon: (41) 373 90 07


SAMODZIELNY PUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ MIN­IS­TERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMIN­IS­TRACJI WKIEL­CACH
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. WOJSKA POL­SKIEGO 51, 25375 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: 0413493529
Tele­fon: 0413493519


SAMODZIELNY PUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ W OŻAROWIE
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. SPACEROWA 10, 27530 Ożarów
Tele­fon do rejes­tracji: 15 861 10 19
Tele­fon: 15 861 10 19


ŚWIĘ­TOKRZYSKIE CEN­TRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ W KIEL­CACH
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. ARTWIŃSKIEGO 3, 25734 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: 041367 42 74
Tele­fon: 041367 42 08


VISUS IISPÓŁKA Z OGRANIC­ZONĄ ODPOWIEDZIAL­NOŚ­CIĄ
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA.
ul. MEDY­CZNA 3, 27200 Stara­chow­ice
Tele­fon do rejes­tracji: 41 2741366
Tele­fon: 41 2741366


WAMEDEWA ANDER­MANWAWRZAK, MONIKA WAWRZAKJAGIEŁO SPÓŁKA JAWNA
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. JANA PAWAŁA II 1, 27200 Stara­chow­ice
Tele­fon do rejes­tracji: 41 273 57 03
Tele­fon: 41 273 57 03


WOJEW­ÓDZKI SZPI­TAL ZESPOLONY W KIEL­CACH
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNOWEN­ERO­LOG­ICZNA
ul. ARTWIŃSKIEGO 1, 25734 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: 41 3671 245
Tele­fon: 41 3671 335


WOJSKOWA SPEC­JAL­ISTY­CZNA PRZY­CHOD­NIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUB­LICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT­NEJ WKIEL­CACH
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. SZCZEPA­NI­AKA 23, 25118 Kielce
Tele­fon do rejes­tracji: 0413303410 wew.482
Tele­fon: 0413303410


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOT­NEJ WE WŁOSZC­ZOWIE
PORAD­NIA DER­MA­TO­LOG­ICZNA
ul. ŻEROM­SKIEGO 28, 29100 Włoszc­zowa
Tele­fon do rejes­tracji: 413 883 792
Tele­fon: 413 883 792


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOT­NEJ W KOŃS­KICH
PORAD­NIA DERATOLOGICZNO-​WENEROLOGICZNA
ul. GIM­NAZ­JALNA 41B, 26200 Końskie
Tele­fon do rejes­tracji: 0413902370
Tele­fon: 0413902398