Przyj­muje dr Artur Krochmal
Porad­nia mieści się w budynku szpi­tala na parterze
Rejes­tracja (oso­biś­cie lub tele­fon­icznie) czynna w godz­i­nach pracy poradni.

Tel. (041) 3861491
3861492
3861493
3861881

Wewnętrzny: 315