Przyj­mują dr Marek Pawleta i dr Paweł Wieliński

Porad­nia mieści się w budynku szpi­tala na parterze
Rejes­tracja (oso­biś­cie lub tele­fon­icznie) czynna w godz­i­nach pracy poradni.

Tel. (041) 3861491
3861492
3861493
3861881

wew. 315