Porad­nia Noc­nej i Swiątecznej Opieki Medycznej

Dane poradni:

ARTMEDIK Sp. z o. o.

Szpi­tal spec­jal­isty­czny im. Wł Bie­gańskiego w Jędrzejowie

PORAD­NIA NOC­NEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

ul. Mało­goska 25; 28300 Jędrze­jów (parter budynku przy­chodni specjalistycznej)

tel: 41 388 28 19

NIP: 6562276905

REGON: 260221290

Cz. V: 02, cz. VII: 077, cz. VIII: 0016

Porad­nia czynna od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 18.00 do 8.00 dnia następ­nego oraz w soboty, niedziele i inne dni usta­wowo wolne od pracy w godz­i­nach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.