19 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mamy już za sobą.

ARTMEDIK Sp. z o.o. otrzy­mał podz­iękowa­nia od WOŚP za okazaną pomoc i dobre serce.

Fun­dacja Wielka Orkies­tra Świątecznej pomocy przekazała szpi­talowi ruchome stanowisko do niein­wazyjnego wspo­ma­gania odd­y­cha­nia noworod­ków. Sprzęt będzie wyko­rzysty­wany w dzi­ała­ni­ach ratu­ją­cych życie i zdrowie noworodków.