Od 1 wrześ­nia 2009 — szat­nia obow­iązkowa dla odwiedza­ją­cych.
SZAT­NIA ZNA­J­DUJE SIĘ W POMIESZCZE­NIU STAREJ IZBY PRZYJĘĆ.
Szat­nia płatna 1zł.