Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, jesteś rodz­icem, opiekunem osoby niepełnosprawnej, potrze­bu­jesz pomocy, zadz­woń — otrzy­masz wskazówki dotyczące:

  • jak zdobyć orzeczenie,
  • jak załatwić zasiłek pielę­gna­cyjny i inne świadczenia,
  • gdzie zgłosić się na reha­bil­i­tację i leczenia,
  • jak zdobyć środki finan­sowe na potrzeby osób niepełnosprawnych,
  • jak naw­iązać współpracę z: PEFRON, PCPR, CPR,
  • jakie przysługują Ci lim­ity z NFZ,
  • ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych,
  • gdzie kupić sprzęt reha­bil­i­ta­cyjny i ortopedyczny,
  • jak zostać członkiem Fundacji,
  • jak otworzyć bezpłatne sub­konto i zbierać 1% podatku,


www​.fun​dacja​-sloneczko​.pl