W wojew­ództwie świę­tokrzyskim, za przyj­mowanie i roz­pa­try­wanie skarg pac­jen­tów związanych z udzielaniem świad­czeń opieki zdrowot­nej przez zakłady opieki zdrowot­nej w ramach umowy z Nar­o­dowym Fun­duszem Zdrowia, jest odpowiedzialna:

Sekcja Skarg i Wniosków Świę­tokrzyskiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia
Kierown­ikiem Sekcji jest Woj­ciech Mazur, doty­chcza­sowy rzecznik praw pac­jenta przy ŚwOW NFZ.

Aktu­alne dane telead­resowe:
Sekcja Skarg i Wniosków
Świę­tokrzyskiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego NFZ
25025 Kielce
ul. Jana Pawła II 9
tel.
e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie obsługi JavaScript.
Infolinia Świę­tokrzyskiego OW NFZ: 19488
Infolinia ogólnopol­ska: 0800 392976
Czas pracy: poniedziałek-​piątek godz.8.0016.00