Mało­goszcz — Jędrze­jów

6:10, 7:05, 8:45, 12:50, 14:40, 16:10


Jędrze­jów — Mało­goszcz

6:40, 7:50, 12:00, 13:40, 15:20, 17:25