Zapraszamy również do zapoz­na­nia się z obow­iązu­ją­cymi w naszym szpi­talu zasadami opieki blis­kich nad osobami hospitalizowanymi.