Kapelan Szpi­tala
Bruno Paterewicz
Parafia rzym­skoka­tolicka pw. Bł. Win­cen­tego Kadłubka
Jędrze­jów ul. Klasz­torna 20

kaplica szpitala