W Odd­ziale Ginekologiczno-​Położniczym Naszego Szpi­tala w 2011 roku została wprowad­zona nowa metoda zwal­cza­nia bólu porodowego gazem rozwe­se­la­ją­cym oraz elek­trosty­mu­la­tor TENS.