Od dnia 01 października 2017 r. świad­czenia noc­nej i świątecznej opieki medy­cznej w warunk­ach ambu­la­to­ryjnych udzielane będą w

Poradni Noc­nej i Świątecznej Opieki Medy­cznej Artmedik Sp z o. o.

ul. Mało­goska 25, 28300 Jędrzejów

(parter budynku przy­chodni specjalistycznej)

Od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 18.00 do 8.00 dnia następ­nego oraz w soboty, niedziele

i inne dnni usta­wowo wolne od pracy w godzi­ach od 8.00 do 8.00 dnia następnego

ul. Mało­goska 25, 28300 Jędrzejów

(parter budynku przy­chodni specjalistycznej)