ALFA-​MED SALON SKLEP MEDYCZNY

mieści się w Kiel­cach przy ul. Koś­ciuszki 8

zaj­muje się:

- wypoży­czaniem sprzętu reha­bil­i­ta­cyjnego i medycznego

- sprzedażą odzieży medy­cznej i kosmetycznej

więcej infor­ma­cji na stronie:

www​.alfamed24​.eu