Aktu­alne numer tele­fonu do pra­cowni MR i TK w Kiel­cach ul. Koś­ciuszki 25

41 266 23 00