Pra­cow­nia 24 h video EEG dla dzieci i dorosłych

w Kiel­cach w nowym budynku Szpi­tala Kieleck­iego św. Aleksandra

ul. Koś­ciuszki 25

W Pra­cowni EEG wykony­wane są:

  • Stan­dar­d­owe bada­nia EEG w czuwa­niu i we śnie (również video)
  • Bada­nia video EEG 24 godzinne i dłuższe
  • Bada­nia video EEG nocne (810 godzin)
  • Bada­nia video EEG w domu pacjenta

W szpi­talu Kieleckim wykony­wane są również bada­nia za pomocą rezo­nansu mag­ne­ty­cznego i tomografii

kom­put­erowej. Funkcjonuje również nowoczesne Labo­la­to­rium Bio­mechaniki Narządu Ruchu.

Opis pra­cowni:

Dwie prze­stronne sale, każda wyposażona jest w odd­zielną łazienkę, wygonde łóżko dla pacjenta

i opiekuna, fotele. Sale wyposażone są w zabawki, książki, tak aby pac­jent przez cały czas

wiel­o­godzin­nego bada­nia nie odczuwał dłużącego się czasu.

KONTAKT

Monika Jaromin: 721552424

REJES­TRACJA I ZAPISY: 780122305; 412662300; 412662301