Kierownik — dr Andrzej Dudek

Szpi­tal Spec­jal­isty­czny im. Władysława Bie­gańskiego w Jędrzejowie

28300 Jędrze­jów, ul. Mało­goska 25

Tele­fon: (041) 3861721