Oddział Neonatologiczny

Ordynator- dr Małgorzata Gołąb - Specjalista Neonatolog.

Na oddziale Noworodkowym Szpitala w Jędrzejowie matki przebywają razem z dziećmi w systemie "rooming-on", co umożliwia stały, bliski kontakt oraz karmienie "na żądanie". Matki dzieci urodzonych przedwcześnie przebywają w Oddziale do czasu wypisu dziecka. Realizowane są programy "Promocja Karmienia Piersią" oraz "Dziesięciu Kroków Do Udanego Karmienia". Bezpośrednio po porodzie noworodek ma kontakt z matką "skóra do skóry" i przystawiany jest do piersi. Piersią karmione są noworodki po porodach naturalnych, cięciach cesarskich oraz wcześniaki. Na salach matek codziennie realizowane są pogadanki dotyczące korzyści wynikających z karmienia piersią oraz nauka prawidłowej techniki karmienia. Informacje dotyczące karmienia piersią, składu mleka kobiecego i jego wpływu na rozwijający się organizm dziecka, przekazywane są również w formie ulotek, biuletynów oraz nagrań. Kontynuacja opieki nad dzieckiem prowadzona jest w Poradni Neonatologicznej wdług programu "Decydujący czas". Dysponujemy nowoczesnym sprzętem medycznym, m.in.:

  • Aparaty CPAP służące do wspomagania oddechu noworodka
  • Stanowisko resuscytacyjne - Aparat do badań przesiewowych słuchu noworodków, który umożliwia wczesne wykrycie wad słuchu i ich leczenie, co jest warunkiem prawidłowego rozwoju mowy.

Lekarze pracujący na Oddziale posiadają specjalizację z pediatrii i neonatologii, co umożliwia prowadzenie profilaktyki leczenia według najnowszych standardów medycznych. Opiekę nad noworodkiem sprawują wykwalifikowane pielęgniarki z dużym doświadczeniem.

ZASADY POSTĘPOWANIA ZMIERZAJĄCE DO UPOWSZECHNIANIA, WSPIERANIA I OCHRONY KARMIENIA PIERSIĄI OCHRONY KARMIENIA PIERSIĄ

BADANIA I SZCZEPIENIA NOWORODKA

WSZELKIE INFORMACJE ODNOŚNIE SZCZEPIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA PODANEJ STRONIE: www.szczepienia.pl

 

Przydatne linki:

ZASADY POSTĘPOWA­NIA ZMIERZA­JĄCE DO UPOWSZECH­NI­A­NIA, WSPIERA­NIA I OCHRONY KARMIENIA PIER­SIĄ

USŁUGI POŁOŻNICZO-​PIELĘGNIARSKIE

MATE­RIAŁY DLA MATEK KARMIĄ CYCH PIERSIĄ

SZKOŁA RODZENIA

PORÓD RODZINNY

PORADNIA LAKTACYJNA

 

.

.

.

 
 
KREW PĘPOWINOWA - INFORMACJE DLA RODZĄCYCH