ARTMEDIK SP. Z O.O.
ul. Mało­goska 25
28300 Jędrze­jów
NIP: 6562276905

Cen­trala automaty­czna:
(41) 386 14 91
(41) 386 14 92
(41) 386 14 93

(41) 386 18 81
(41) 386 18 82

e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie obsługi JavaScript.


Wypełnij formularz kontaktowy

Prezes Zarządu Spółki ARTMEDIK
Rafał Chaiński
tel.: (41) 3861154

Dyrek­tor Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego
Maciej Wró­bel
tel. (41) 386 11 54

Z-​CA Dyrek­tora ds. Medy­cznych
dr nauk med.
Walde­mar Michal­czak
tel.: (41) 3882855

Naczelna Pielęg­niarka
mgr Halina Gajos
tel.: (41) 3882860

Dyrek­tor Finan­sowy
Monika Łabuz-​Suwała
(41) 386 11 54

Admin­is­tracja
Sekre­tariat (41) 386 11 54

Admin­is­tracja (41) 386 23 18

Dział Organizacyjno-​Prawny Kadr i Płac (41) 388 28 04

Rejes­tracja Pra­cow­nia TK, RTG, USG

661616021

(41) 388 28 39

Rejes­tracja Porad­nia
Chirur­giczna i Ortopedyczna

(41) 388 28 90

Rejes­tracja Porad­nia
Chorób Płuc

(41) 388 28 57

Rejes­tracja Pra­cow­nia Gas­troskopii
i Kolonoskopii

(41) 388 28 41

Rejes­tracja Porad­nia Neonatologiczna

(41) 388 28 29

Rejes­tracja Pozostałe
Porad­nie Specjalistyczne

(41) 388 28 19

Statystyka Medy­czna
(wyp­isy)

(41) 388 28 53

Aparaty wrzu­towe
Chirur­gia (041) 801 81 51
Położnictwo (041) 801 81 20
Wewnętrzny (041) 801 81 48
Dziecięcy (041) 801 81 50
Izba przyjęć (041) 801 81 52

Odd­zi­ały szpitalne

SOR (41) 386 17 21
Dziecięcy (41) 386 55 92
Wewnętrzny (41) 386 50 62
Chirur­gia (41) 386 42 48
Ginekologiczno-​Położniczy (41) 386 21 83
Ortope­dy­czny (41) 388 28 10
Neona­to­log­iczny (41) 388 28 30
Hos­picjum Stacjonarne (41) 388 28 08
Apteka Szpi­talna (41) 386 64 79

Budynki Szpi­tala i Przychodni

mapka Reg­u­lamin Zakładu

Wyz­nacz trase dojazdu
Show the options

Od : lub

Do : lub