Oddział Chorób Wewnętrznych

po.Ordynatora - dr Mirosław Sędek.

Oddział liczy 40 łóżek, w ramach Oddziału funkcjonuje 3 łóżkowy pododdział Intensywnej Opieki Internistycznej,

gdzie leczymy m.in. ciężkie stany chorób wewnętrznych, w tym zawały serca.

Oddział wyposażony jest w aparaturę zgodną z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Posiadamy pracownie diagnostyczne wyposażone w Echokardiograf, Holtera, próbę wysiłkową. Oddział współpracuje ze Świętokrzyskim Centrum Kardiologii i Onkologii w Kielcach oraz Kliniką Kardiologii CMUJ w Krakowie. Jesteśmy akredytowanym Oddziałem w zakresie przeprowadzania lekarskich staży specjalizacyjnych.

Telefon do Oddziału: (041) 386-50-62.