Cenniki badań

logojedrzejow

Pacjenci posiadający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj.  osoby ubezpieczone obowiązkowo, osoby ubezpieczone dobrowolnie i inne osoby - po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), nie ponoszą żadnych kosztów związanych  z pobytem w szpitalu, leczeniem i diagnostyką. Świadczenia udzielane osobom ubezpieczonym w NFZ, udzielane są im bezpłatnie, w ramach realizacji umów zawartych ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Konstytucja gwarantuje prawo do ochrony zdrowia, jednak nie zawsze Pacjent może mieć prawo do bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) prawo do świadczeń w Polsce mają osoby ubezpieczone obowiązkowo, osoby ubezpieczone dobrowolnie i inne osoby - po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie.

Cenniki publikowane poniżej, dotyczą świadczeń udzielonych Pacjentom, którym ŚOWNFZ nie potwierdził prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub zostali przyjęci i złożyli oświadczenie o nieposiadaniu uprawnień, lub wyrażają zgodę na wykonanie dodatkowych płatnych świadczeń medycznych.

Cennik badań laboratoryjnych

Cennik badań - medycyna pracy

Cennik badań RTG

Cennik badań TK

Cennik usług medycznych dla osób nieubezpieczonych

Cennik - inne badania