Cennik usług medycznych i niemedycznych obowiązujący w szpitalu

Cenniki są oparte o zarządzenia:

.

.

1.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE

Nr 01/09/2011 z dnia 15 września 2011 r.

DYREKTORA NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W JĘDRZEJOWIE

w sprawie cenników

obowiązujących w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie

§ 1

.

.

Od dnia 28.09.2011 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital

Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie obowiązują niżej wymienione cenniki,

Stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia:

  1. Cennik usług – Medycyna Pracy;
  2. Cennik dla POZ;
  3. Cennik Badań Diagnostycznych;
  4. Cennik świadczeń medycznych dla pacjentów nie objętych kontraktem z NFZ;
  5. Cennik – Dodatkowe odpłatne usługi medyczne (dobrowolne – nie objęte umową z NFZ).

.

.

2.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE

DYREKTORA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W JĘDRZEJOWIE

NR 01/07/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

.

.

w sprawie wprowadzenia Cennika umożliwiającego wycenę świadczeń medycznych,

które nie mogą zostać zrefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach

obowiązujących umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze

środków publicznych udzielonych pacjentom przyjmowanym w przedsiębiorstwach

leczenie podmiotu leczniczego Artmedik Sp. z o.o.

.

.

3.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE

DYREKTORA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

IM. WŁ. BIEGAŃSKIEGO W JĘDRZEJOWIE

NR 01/08/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r.

.

.

w sprawie wprowadzenia Cennika transportu niemedycznego obowiązującego w Artmedik Sp. z o.o.

Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie ul. Małogoska 25; 28-300 Jędrzejów

.

.

.

W/W Cenniki są opublikowany w Oddziałach Szpitalnych.