Pracownia Tomografii Komputerowej

Informacje:

Dla pacjentów posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz skierowanie, badania tomografii komputerowej wykonywane są bezpłatnie.

Skierowania na badania  tomografii komputerowej wystawiane są przez lekarzy specjalistów pracujących w poradniach specjalistycznych posiadających kontrakt z NFZ

Skierowanie wystawia: ...na badania diagnostyczne kosztochłonne (np. tomografia komputerowa) – lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w poradni, która zawarła umowę z Funduszem na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania (w przypadkach uzasadnionych medycznie); Lekarz POZ, w ramach badań kosztochłonnych, może kierować chorych jedynie na kolonoskopię i gastroskopię. Skierowania na inne badania (np. tomografię) wystawiane są przez lekarzy specjalistów”