Kiosk

Kiosk (na terenie przychodni) czynny w godzinach:
- od poniedziałku do piątku od 7 do 15