Pomoc pacjentom

Pomoc Pacjentom oferują:

  • Pełnomocnik ds.praw pacjenta - przyjmuje skargi i interwencje w przypadkach łamania praw pacjenta.
mgr Agnieszka Chabuz
Kontakt: wtorek i czwartek 1230 - 1330
Tel.: (041) 386-14-91, wewnętrzny: 273.
  • Kapelan Szpitala
Adam Ścibiorowski
Parafia rzymskokatolicka pw. Bł Wincentego Kadłubka
Jędrzejów ul Klasztorna 20
Tel.: (041) 386-23-08
Kom.: 518 737 808
  • Pracownik Społeczny
Czarniecka Ewelina

Pomoc w objęciu opieką socjalną Pacjentów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zawodowej, przez odpowiedni rejon opiekuńczy.
Wykonywanie niezbędnych czynności związanych z przyjęciem Pacjenta do Domu Opieki Społecznej, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, Schroniska dla Bezdomnych. 
Pomoc Pacjentom w skompletowaniu dokumentów dotyczących orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Telefon:
041 386 14 91