NA TERE­NIE SZPI­TALA
OBOW­IĄZUJE
ZAKAZ PALE­NIA

zakaz palenia