Zespół Domowego Leczenia Tlenem

Specjalizacja: Choroby płuc (leczenie w domu pacjenta)

Zespół zlokalizowany jest w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

Tel. 041 386 14 91 wew. 257

Przyjmują:

Dr Jan Juchacki – Specjalista chorób płuc

Dr Waldemar Michalczak – Specjalista chorób wewnętrznych

Zadaniem Zespołu Domowego Leczenia Tlenem jest sprawowanie opieki nad chorymi wymagającymi wspomagania oddechu przy pomocy koncentratora tlenu.

Tlenoterapia polega na korzystaniu przez Pacjenta z urządzeń, które wzbogacają w tlen powietrze do oddychania. W warunkach domowych, z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu, używane są obecnie tzw. koncentratory tlenowe, czyli urządzenia elektryczne które „zagęszczają” tlen z powietrza. Pacjent korzysta z koncentratora zgodnie ze wskazaniami lekarza, zazwyczaj codziennie przez pewną część doby. Jednocześnie Pacjent taki pozostaje pod stałą opieką ośrodka terapii tlenem.

Domowe leczenie tlenem stosowane jest w przewlekłej niewydolności oddechowej
a w szczególności:

- przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP);

- rozstrzeniu oskrzeli;

- zwłóknieniu płuc;

- mukowiscydozie;

- dysplazji oskrzelowo – płucnej;

- astmie oskrzelowej.

Podstawą do objęcia opieką przez zespół domowego leczenia tlenem jest skierowanie lekarza specjalisty pulmonologii z Oddziału Chorób Płuc z którym NZOZ Szpital w Jędrzejowie podpisał zasady koordynacji i współpracy.

Informacje:

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc - 041 386 14 91 wew. 257