Poradnia Hematologiczna

Przyjmuje lekarz specjalista hematologii - dr hab. n. med. Andrzej Zduńczyk
Poradnia mieści się w budynku Przychodni Specjalistycznej

Rejestracja do poradni w Rejestracji Centralnej

Tel. (041) 386-14-91
386-14-92
386-14-93
386-18-81

Wewnętrzny: 255