Poradnia Neonatologiczna

Dr Małgorzata Gołąb - Lekarz specjalista w dziedzinie neonatologii
Poradnia mieści się w budynku Szkoły Rodzenia

ZASADY POSTĘPOWANIA ZMIERZAJĄCE DO UPOWSZECHNIANIA, WSPIERANIA
I OCHRONY KARMIENIA PIERSIĄ


Tel. (041) 386-14-91
386-14-92
386-14-93
386-18-81

 

 

.

.

.