Poradnia Medycyny Pracy

Poniedziałek 7.25  - 15.00

Czwartek 7.25 - 15.00

Dokumenty do pobrania:
UMOWA
CENNIK

Rejestracja (osobiście lub telefonicznie) czynna w godzinach pracy poradni.
Tel. (041) 386-14-91
386-14-92
386-14-93
386-18-81

Wewnętrzny: 217